Korzyści

"Dajemy dzieciom możliwość bezpiecznego dorastania, dbamy
o ich zdrowie, dajemy rodzicom ogromną pomoc
w kształtowaniu postaw i budowaniu wartości i umiejętności życiowych dzieci.

Nauczyciele dostają narzędzia do codziennej pracy, doskonalą swój warsztat wychowawczy, co daje większą satysfakcję zawodową.

Dzieci dostają zdrowie w wielkiej dawce.

Sądzę, że program powinien zdobyć akceptację rodziców,
jest nowatorski i dzięki temu ma szansę dokonania zmian
w myśleniu o zdrowiu dzieci. Rodzice natomiast mogą oczekiwać
od szkół podjęcia kroków wdrożenia go.

Całym sercem popieram jego ideę, wierzę, że przy zaangażowaniu wielu gremiów jest duża szansa na jego realizację w naszych szkołach i przedszkolach"

 


Jolanta Malanowska - Koordynator Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie - Nauczyciel, konsultant DODN Wrocław 21.12.2010r. 

 

powrót do strony głównej-